Håndverkerklagenemda

Om en kunde ikke blir fornøyd med måten vi behandler en tvist/reklamasjon/klage, er alle Nelfo bedrifter tilknyttet Håntverkerklagenemda.

De kan kontaktes slik: ….

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 

Alternativt:

Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo